United Sthlm är en digital kommunikationsbyrå med en passion för fantastiska användarupplevelser. Vi hjälper företag att bygga starka varumärken och kundrelationer genom att skapa digitala produkter och tjänster som upplevs som meningsfulla, inspirerande och roliga oavsett när och var människor använder dem.

Digitala tjänster lever och utvecklas i ett nära samspel med att människors intressen, behov och förutsättningar förändras. Med vår långa erfarenhet och kunskap om hur människor interagerar i olika digitala medier kan vi identifiera och formulera verkliga behov och omsätta detta i konkreta lösningar som är hållbara över tid.

United Sthlm grundades 2006 av Anna-Karin Fossum och Andreas Grönkvist. Byrån har idag sju medarbetare och ett stort nätverk av tekniska samarbetspartners, vilket ger oss en enorm bredd och flexibilitet i variationen av projekt.